pozivnice i zahvalnice za svadbu

www.showroom.hrshowROOMpozivnice i zahvalnice za svadbu

Kolekcija Gene Tierney

Kolekcija je prožeta mističnošću 40’ godina, inspirirana predanošću žene muškarcu u trenucima najranijih otkrivanja. Suptilno kao i žena ovoga doba, ova kolekcija će Vas osvojiti spojem nježnih i surovih materijala u duhu vremena i ljudi 40’ godina. Inspirirana sa Gene Tierney u filmu Laura.

Kolekcija je prožeta mističnošću 40’ godina, inspirirana predanošću žene muškarcu u trenucima najranijih otkrivanja. Suptilno kao i žena ovoga doba, ova kolekcija će Vas osvojiti spojem nježnih i surovih materijala u duhu vremena i ljudi 40’ godina. Inspirirana sa Gene Tierney u filmu Laura.

Kolekcija Gene Tierney, Pozivnice i zahvalnice: cijena za 40-100 kom, cijena za 100 i više kom<br /> - Pozivnica: 13,00 kn; 12,00 kn; Zahvalnica: 13,00 kn; 12,00 kn; Jelovnik: 15,00 kn; Broj stola: 15,00 kn; Labelo: 16,00 kn; Kutijica za konfete: 12,00 kn; Sapun pločica: 17,00 kn Kolekcija Gene Tierney, Pozivnice i zahvalnice: cijena za 40-100 kom, cijena za 100 i više kom<br /> - Pozivnica: 26,00 kn; 25,00 kn; Jelovnik: 15,00 kn; Broj stola: 15,00 kn; Labelo: 16,00 kn; Kutijica za konfete: 12,00 kn; Sapun pločica: 17,00 kn; Rever za ruku: 27,00 kn; Rever mašnica: cijena se fomira ovisno o količini Kolekcija Gene Tierney, Pozivnice i zahvalnice: cijena za 40-100 kom, cijena za 100 i više kom<br /> - Pozivnica: 13,00 kn; 12,00 kn; Zahvalnica: 13,00 kn; 12,00 kn; Jelovnik: 15,00 kn; Broj stola: 15,00 kn; Labelo: 16,00 kn; Kutijica za konfete: 12,00 kn; Sapun pločica: 17,00 kn; Rever za ruku: 27,00 kn; Rever mašnica: cijena se fomira ovisno o količini Kolekcija Gene Tierney, Pozivnice i zahvalnice: cijena za 40-100 kom, cijena za 100 i više kom<br /> - Pozivnica: 14,00 kn; 13,00 kn; Zahvalnica: 13,00 kn; 12,00 kn; Jelovnik: 15,00 kn; Broj stola: 15,00 kn; Labelo: 16,00 kn; Kutijica za konfete: 12,00 kn; Sapun pločica: 17,00 kn Kolekcija Gene Tierney, Pozivnice i zahvalnice: cijena za 40-100 kom, cijena za 100 i više kom<br /> - Pozivnica: 16,00 kn; 15,00 kn; Zahvalnica: 16,00 kn; 15,00 kn; Jelovnik: 15,00 kn; Broj stola: 15,00 kn; Kutijica za konfete: 12,00 kn; Sapun pločica: 17,00 kn; Labelo: 16,00 kn; Rever mašnica: cijena se fomira ovisno o količini Kolekcija Gene Tierney, Pozivnice i zahvalnice: cijena za 40-100 kom, cijena za 100 i više kom<br /> - Pozivnica: 16,00 kn; 15,00 kn; Zahvalnica: 16,00 kn; 15,00 kn; Jelovnik s brojem stola: 18,00 kn; Kutijica za konfete: 12,00 kn; Rever mašnica: cijena se fomira ovisno o količini Kolekcija Gene Tierney, Pozivnice i zahvalnice: cijena za 40-100 kom, cijena za 100 i više kom<br /> - Pozivnica: 14,00 kn; 13,00 kn; Zahvalnica: 16,00 kn; 15,00 kn; Jelovnik: 15,00 kn; Broj stola: 15,00 kn; Labelo: 16,00 kn; Sapun pločica: 17,00 kn; Kutijica za konfete: 12,00 kn; Rever mašnica: cijena se fomira ovisno o količini Kolekcija Gene Tierney, Pozivnice i zahvalnice: cijena za 40-100 kom, cijena za 100 i više kom<br /> - Pozivnica: 14,00 kn; 13,00 kn; Zahvalnica: 14,00 kn; 13,00 kn; Jelovnik s brojem stola: 18,00 kn; Kutijica za konfete: 12,00 kn; Rever mašnica: cijena se fomira ovisno o količini Kolekcija Gene Tierney, Pozivnice i zahvalnice: cijena za 40-100 kom, cijena za 100 i više kom<br /> - Pozivnica: 14,00 kn; 13,00 kn; Zahvalnica: 15,00 kn; 14,00 kn; Jelovnik: 15,00 kn; Broj stola: 15,00 kn; Sapun pločica: 17,00 kn; Kutijica za konfete: 12,00 kn Kolekcija Gene Tierney, Pozivnice i zahvalnice: cijena za 40-100 kom, cijena za 100 i više kom<br /> - Pozivnica: 14,00 kn; 13,00 kn; Zahvalnica: 15,00 kn; 14,00 kn; Jelovnik: 15,00 kn; Broj stola: 15,00 kn; Labelo: 16,00 kn; Kutijica za konfete: 12,00 kn; Sapun pločica: 17,00 kn Kolekcija Gene Tierney, Pozivnice i zahvalnice: cijena za 40-100 kom, cijena za 100 i više kom<br /> - Pozivnica: 16,00 kn; 15,00 kn; Zahvalnica: 16,00 kn; 15,00 kn; Jelovnik: 15,00 kn; Broj stola: 15,00 kn; Kutijica za konfete: 12,00 kn; Rever mašnica: cijena se fomira ovisno o količini,00 kn Kolekcija Gene Tierney, Pozivnice i zahvalnice: cijena za 40-100 kom, cijena za 100 i više kom<br /> - Pozivnica: 14,00 kn; 13,00 kn; Jelovnik: 15,00 kn; Broj stola: 15,00 kn; Labelo: 16,00 kn; Kutijica za konfete: 12,00 kn; Sapun pločica: 17,00 kn; Rever mašnica: cijena se fomira ovisno o količini Kolekcija Gene Tierney, Pozivnice i zahvalnice: cijena za 40-100 kom, cijena za 100 i više kom<br /> - Pozivnica: 11,00 kn; 10,00 kn; Jelovnik s brojem stola: 18,00 kn; Labelo: 16,00 kn; Kutijica za konfete: 12,00 kn; Sapun pločica: 17,00 kn; Rever mašnica: cijena se fomira ovisno o količini Kolekcija Gene Tierney, Pozivnice i zahvalnice: cijena za 40-100 kom, cijena za 100 i više kom<br /> - Pozivnica: 11,00 kn; 10,00 kn; Jelovnik: 15,00 kn; Broj stola: 15,00 kn; Kutijica za konfete: 12,00 kn; Rever mašnica: cijena se fomira ovisno o količini Kolekcija Gene Tierney, Pozivnice i zahvalnice: cijena za 40-100 kom, cijena za 100 i više kom<br /> - Pozivnica: 15,00 kn; 14,00 kn; Jelovnik: 15,00 kn; Broj stola: 15,00 kn; Labelo: 16,00 kn; Kutijica za konfete: 12,00 kn; Sapun pločica: 17,00 kn; Rever mašnica: cijena se fomira ovisno o količini Kolekcija Gene Tierney, Pozivnice i zahvalnice: cijena za 40-100 kom, cijena za 100 i više kom<br /> - Pozivnica: 15,00 kn; 14,00 kn; Zahvalnica: 15,00 kn; 14,00 kn; Jelovnik: 15,00 kn; Broj stola: 15,00 kn; Kutijica za konfete: 12,00 kn; Rever mašnica: cijena se fomira ovisno o količini Kolekcija Gene Tierney, Pozivnice i zahvalnice: cijena za 40-100 kom, cijena za 100 i više kom<br /> - Pozivnice/Zahvalnice: cijena 40-100 kom: 17,90 kn / cijena za 100 i više kom: 16,90 kn; Jelovnik: 15,00 kn; Broj stola: 15,00 kn; Labelo: 16,00 kn; Kutijica za konfete: 12,00 kn; Sapun pločica: 17,00 kn; Rever mašnica: cijena se fomira ovisno o količini Kolekcija Gene Tierney, Pozivnice i zahvalnice: cijena za 40-100 kom, cijena za 100 i više kom<br /> - Pozivnica: 13,00 kn; 12,00 kn; Zahvalnica: 13,00 kn; 12,00 kn; Jelovnik: 15,00 kn; Broj stola: 15,00 kn; Labelo: 16,00 kn; Kutijica za konfete: 12,00 kn; Sapun pločica: 17,00 kn Kolekcija Gene Tierney, Pozivnice i zahvalnice: cijena za 40-100 kom, cijena za 100 i više kom<br /> - Pozivnica: 14,00 kn; 13,00 kn; Zahvalnica: 14,00 kn; 13,00 kn; Jelovnik: 15,00 kn; Broj stola: 15,00 kn; Sapun okrugli: 14,00 kn; Kutijica za konfete: 12,00 kn; Rever za ruku: 27,00 kn Kolekcija Gene Tierney, Pozivnice i zahvalnice: cijena za 40-100 kom, cijena za 100 i više kom<br /> - Pozivnica: 14,00 kn; 13,00 kn; Zahvalnica: 14,00 kn; 13,00 kn; Jelovnik: 15,00 kn; Broj stola: 15,00 kn; Kutijica za konfete: 12,00 kn; Sapun okrugli: 14,00 kn; Rever za ruku: 27,00 kn Kolekcija Gene Tierney, Pozivnice i zahvalnice: cijena za 40-100 kom, cijena za 100 i više kom<br /> - Pozivnica: 14,00 kn; 13,00 kn; Zahvalnica: 9,00 kn; 8,00 kn; Jelovnik: 15,00 kn; Broj stola: 15,00 kn; Kutijica za konfete: 12,00 kn; Sapun okrugli: 14,00 kn; Rever za ruku: 27,00 kn Kolekcija Gene Tierney, Pozivnice i zahvalnice: cijena za 40-100 kom, cijena za 100 i više kom<br /> - Pozivnica: 15,00 kn; 14,00 kn; Zahvalnica: 13,00 kn; 12,00 kn; Jelovnik: 15,00 kn; Broj stola: 15,00 kn; Kutijica za konfete: 12,00 kn; Sapun okrugli: 14,00 kn Kolekcija Gene Tierney, Pozivnice i zahvalnice: cijena za 40-100 kom, cijena za 100 i više kom<br /> - Pozivnica: 15,00 kn; 14,00 kn; Zahvalnica: 15,00 kn; 14,00 kn; Jelovnik: 15,00 kn; Broj stola: 15,00 kn; Kutijica za konfete: 12,00 kn; Sapun okrugli: 14,00 kn Kolekcija Gene Tierney, Pozivnice i zahvalnice: cijena za 40-100 kom, cijena za 100 i više kom<br /> - Pozivnice/Zahvalnice: cijena 40-100 kom: 17,90 kn / cijena za 100 i više kom: 16,90 kn; Jelovnik: 15,00 kn; Broj stola: 15,00 kn; Kutijica za konfete: 12,00 kn; Sapun okrugli: 14,00 kn; Rever za ruku: 27,00 kn Kolekcija Gene Tierney, Pozivnice i zahvalnice: cijena za 40-100 kom, cijena za 100 i više kom<br /> - Pozivnica: 15,00 kn; 14,00 kn; Zahvalnica: 15,00 kn; 14,00 kn; Broj stola: 15,00 kn; Kutijica za konfete: 12,00 kn; Rever mašnica: cijena se fomira ovisno o količini Kolekcija Gene Tierney, Pozivnice i zahvalnice: cijena za 40-100 kom, cijena za 100 i više kom<br /> - Pozivnica: 14,00 kn; 13,00 kn; Zahvalnica: 14,00 kn; 13,00 kn; Jelovnik: 15,00 kn; Broj stola: 15,00 kn; Kutijica za konfete: 12,00 kn; Rever mašnica: cijena se fomira ovisno o količini Kolekcija Gene Tierney, Pozivnice i zahvalnice: cijena za 40-100 kom, cijena za 100 i više kom<br /> - Pozivnica: 15,00 kn; 14,00 kn; Jelovnik: 15,00 kn; Broj stola: 15,00 kn; Kutijica za konfete: 12,00 kn; Rever mašnica: cijena se fomira ovisno o količini Kolekcija Gene Tierney, Pozivnice i zahvalnice: cijena za 40-100 kom, cijena za 100 i više kom<br /> - Pozivnica: 13,00 kn; 12,00 kn; Zahvalnica: 13,00 kn; 12,00 kn; Jelovnik s brojem stola: 18,00 kn; Kutijica za konfete: 12,00 kn; Sapun pločica: 17,00 kn Kolekcija Gene Tierney, Pozivnice i zahvalnice: cijena za 40-100 kom, cijena za 100 i više kom<br /> - Pozivnica: 15,00 kn; 14,00 kn; Zahvalnica: 16,00 kn; 15,00 kn; Jelovnik: 15,00 kn; Broj stola: 15,00 kn; Kutijica za konfete: 12,00 kn; Sapun okrugli: 14,00 kn Kolekcija Gene Tierney, Pozivnice i zahvalnice: cijena za 40-100 kom, cijena za 100 i više kom<br /> - Pozivnica: 15,00 kn; 14,00 kn; Zahvalnica: 16,00 kn; 15,00 kn; Jelovnik: 15,00 kn; Broj stola: 15,00 kn; Kutijica za konfete: 12,00 kn; Sapun okrugli: 14,00 kn Kolekcija Gene Tierney, Pozivnice i zahvalnice: cijena za 40-100 kom, cijena za 100 i više kom<br /> - Pozivnica: 15,00 kn; 14,00 kn; Zahvalnica: 15,00 kn; 14,00 kn; Jelovnik: 15,00 kn; Broj stola: 15,00 kn; Kutijica za konfete: 12,00 kn; Sapun okrugli: 14,00 kn Kolekcija Gene Tierney, Pozivnice i zahvalnice: cijena za 40-100 kom, cijena za 100 i više kom<br /> - Pozivnica: 11,00 kn; 10,00 kn; Jelovnik: 15,00 kn; Broj stola: 15,00 kn; Kutijica za konfete: 12,00 kn; Rever mašnica: cijena se fomira ovisno o količini Kolekcija Gene Tierney, Pozivnice i zahvalnice: cijena za 40-100 kom, cijena za 100 i više kom<br /> - Pozivnica: 14,00 kn; 13,00 kn; Zahvalnica: 16,00 kn; 15,00 kn; Jelovnik: 15,00 kn; Broj stola: 15,00 kn; Labelo: 16,00 kn; Kutijica za konfete: 12,00 kn; Sapun pravokutni: 14,00 kn Kolekcija Gene Tierney, Pozivnice i zahvalnice: cijena za 40-100 kom, cijena za 100 i više kom<br /> - Pozivnica: 14,00 kn; 13,00 kn; Zahvalnica: 16,00 kn; 15,00 kn; Jelovnik: 15,00 kn; Broj stola: 15,00 kn; Labelo: 16,00 kn; Kutijica za konfete: 12,00 kn; Sapun pravokutni: 14,00 kn Kolekcija Gene Tierney, Pozivnice i zahvalnice: cijena za 40-100 kom, cijena za 100 i više kom<br /> - Pozivnica: 15,00 kn; 14,00 kn; Zahvalnica: 15,00 kn; 14,00 kn; Jelovnik: 15,00 kn; Broj stola: 15,00 kn; Kutijica za konfete: 12,00 kn; Rever mašnica: cijena se fomira ovisno o količini Kolekcija Gene Tierney, Pozivnice i zahvalnice: cijena za 40-100 kom, cijena za 100 i više kom<br /> - Pozivnica: 15,00 kn; 14,00 kn; Jelovnik: 15,00 kn; Broj stola: 15,00 kn; Kutijica za konfete: 12,00 kn; Rever mašnica: cijena se fomira ovisno o količini Kolekcija Gene Tierney, Pozivnice i zahvalnice: cijena za 40-100 kom, cijena za 100 i više kom<br /> - Pozivnica: 11,00 kn; 10,00 kn; Jelovnik: 15,00 kn; Broj stola: 15,00 kn; Kutijica za konfete: 12,00 kn; Rever mašnica: cijena se fomira ovisno o količini Kolekcija Gene Tierney, Pozivnice i zahvalnice: cijena za 40-100 kom, cijena za 100 i više kom<br /> - Pozivnica: 11,00 kn; 10,00 kn; Jelovnik: 15,00 kn; Broj stola: 15,00 kn; Kutijica za konfete: 12,00 kn; Rever mašnica: cijena se fomira ovisno o količini

Kolekcija Marilyn Monroe

Kolekcija inspirirana Marilyn Monroe u filmu The Seven Year Itch ne oskudijeva istinskim seksipilom i neodoljivom provokativnošću. U tonu vječne crvene kao kraljice seksipila, ova kolekcija koketira sa seksipilom, ali ipak uspijeva odoljeti vulgarnom… baš u stilu crvene kraljice Marilyn Monroe.

Kolekcija inspirirana Marilyn Monroe u filmu The Seven Year Itch ne oskudijeva istinskim seksipilom i neodoljivom provokativnošću. U tonu vječne crvene kao kraljice seksipila, ova kolekcija koketira sa seksipilom, ali ipak uspijeva odoljeti vulgarnom… baš u stilu crvene kraljice Marilyn Monroe.

Kolekcija Marilyn Monroe, Pozivnice i zahvalnice: cijena za 40-100 kom, cijena za 100 i više kom<br /> - Pozivnica: 12,00 kn; 11,00 kn; Zahvalnica: 12,00 kn; 11,00 kn; Jelovnik: 15,00 kn; Broj stola: 15,00 kn Kolekcija Marilyn Monroe, Pozivnice i zahvalnice: cijena za 40-100 kom, cijena za 100 i više kom<br /> - Pozivnica: 12,00 kn; 11,00 kn; Zahvalnica: 12,00 kn; 11,00 kn; Jelovnik s brojem stola: 18,00 kn Kolekcija Marilyn Monroe, Pozivnice i zahvalnice: cijena za 40-100 kom, cijena za 100 i više kom<br /> - Pozivnica: 14,00 kn; 13,00 kn; Zahvalnica: 14,00 kn; 13,00 kn; Jelovnik: 15,00 kn; Broj stola: 15,00 kn Kolekcija Marilyn Monroe, Pozivnice i zahvalnice: cijena za 40-100 kom, cijena za 100 i više kom<br /> - Pozivnica: 14,00 kn; 13,00 kn; Zahvalnica: 15,00 kn; 14,00 kn; Jelovnik s brojem stola: 18,00 kn Kolekcija Marilyn Monroe, Pozivnice i zahvalnice: cijena za 40-100 kom, cijena za 100 i više kom<br /> - Pozivnica: 13,00 kn; 12,00 kn; Zahvalnica: 13,00 kn; 12,00 kn; Jelovnik s brojem stola: 18,00 kn Kolekcija Marilyn Monroe, Pozivnice i zahvalnice: cijena za 40-100 kom, cijena za 100 i više kom<br /> - Pozivnica: 15,00 kn; 14,00 kn; Zahvalnica: 15,00 kn; 14,00 kn; Jelovnik s brojem stola: 18,00 kn Kolekcija Marilyn Monroe, Pozivnice i zahvalnice: cijena za 40-100 kom, cijena za 100 i više kom<br /> - Pozivnica: 13,00 kn; 12,00 kn; Jelovnik s brojem stola: 18,00 kn Kolekcija Marilyn Monroe, Pozivnice i zahvalnice: cijena za 40-100 kom, cijena za 100 i više kom<br /> - Pozivnica: 15,00 kn; 14,00 kn; Zahvalnica: 15,00 kn; 14,00 kn; Jelovnik: 15,00 kn; Broj stola: 15,00 kn Kolekcija Marilyn Monroe, Pozivnice i zahvalnice: cijena za 40-100 kom, cijena za 100 i više kom<br /> - Pozivnice/Zahvalnice: cijena 40-100 kom: 17,90 kn / cijena za 100 i više kom: 16,90 kn; Jelovnik: 15,00 kn; Broj stola: 15,00 kn Kolekcija Marilyn Monroe, Pozivnice i zahvalnice: cijena za 40-100 kom, cijena za 100 i više kom<br /> - Pozivnice/Zahvalnice: cijena 40-100 kom: 17,90 kn / cijena za 100 i više kom: 16,90 kn; Jelovnik: 15,00 kn; Broj stola: 15,00 kn Kolekcija Marilyn Monroe, Pozivnice i zahvalnice: cijena za 40-100 kom, cijena za 100 i više kom<br /> - Pozivnice/Zahvalnice: cijena 40-100 kom: 17,90 kn / cijena za 100 i više kom: 16,90 kn; Jelovnik: 15,00 kn; Broj stola: 15,00 kn Kolekcija Marilyn Monroe, Pozivnice i zahvalnice: cijena za 40-100 kom, cijena za 100 i više kom<br /> - Pozivnice/Zahvalnice: cijena 40-100 kom: 17,90 kn / cijena za 100 i više kom: 16,90 kn; Jelovnik: 15,00 kn; Broj stola: 15,00 kn Kolekcija Marilyn Monroe, Pozivnice i zahvalnice: cijena za 40-100 kom, cijena za 100 i više kom<br /> - Pozivnice/Zahvalnice: cijena 40-100 kom: 17,90 kn / cijena za 100 i više kom: 16,90 kn; Jelovnik: 15,00 kn; Broj stola: 15,00 kn Kolekcija Marilyn Monroe, Pozivnice i zahvalnice: cijena za 40-100 kom, cijena za 100 i više kom<br /> - Pozivnica: 11,00 kn; 10,00 kn; Jelovnik s brojem stola: 18,00 kn; Kutijica za konfete: 12,00 kn

Pozivnice i zahvalnice

Personalizirane pozivnice, zahvalnice i ostala papirna galanterija koja će Vas jednostavno oduševiti:

  • kolekcije pozivnica i zahvalnica
  • menu karte (dostupne sa svim modelima pozivnica i zahvalnica)
  • programi vjenčanja (dostupni sa svim modelima pozivnica i zahvalnica)
  • raspored stolova (dostupni sa svim modelima pozivnica i zahvalnica)
  • plan puta (dostupan sa svim modelima pozivnica i zahvalnica)
  • brojevi stolova (dostupni sa svim modelima pozivnica i zahvalnica)
  • kartice s osobnim imenima gostiju (dostupni sa svim modelima pozivnica i zahvalnica)


Nazovite nas! Kontakt osoba Mia Javorski, Voditelj prodajnog asortimana 098 798 736

Besplatna dostava unutar cijele Hrvatske!