Projekt: Stan u mirnim tonovima 3D vizualizacija
Idejni projekt: Showroom.design&events
Godina: 2020.