Projekt: Paulaner grill bar 3D vizualizacija
Idejni projekt: Showroom.design&events
Godina: 2019.