Projekt: Pivnica Zeppelin 3D vizualizacija
Idejni projekt: Showroom.design&events
Izvedebni projekt: Showroom.design&events
Godina: 2017.